Giới thiệu về HẢI THIÊN PHÚ

Với Hai Thien Phu, chữ tín là yếu tố hàng đầu trong kinh doanh, vậy nên, chúng tôi lấy chữ tín làm văn hóa của Hai Thien Phu qua các thế hệ điều hành.

Thống nhất từ giá trị của chữ tín, con người của Hai Thien Phu được tuyển chọn và xây dựng, phát triển từ phong cách làm việc; giao tiếp với đối tác và khách hàng; ứng xử trong nội bộ công ty được minh bạch, chặt chẽ và thống nhất với nhau. Văn hóa công ty là từ mỗi cá nhân cùng nhau xây dựng dựa trên những tinh thần chung.

Hai Thien Phu mặc dù không đứng đầu trong ngành thủy sản về quy mô và sản lượng xuất khẩu nhưng chúng tôi tự hào về giá trị của mình đã xây dựng trong nhiều năm qua. Nhắc đến Hai Thien Phu, chúng tôi tự hào là một công ty hoạt động uy tín và phát triển bền vững.

Giấy chứng nhận

Các giấy chứng nhận

CAM KẾT BỀN VỮNG

Tại Hải Thiên Phú, chúng tôi tạo ra các sản phẩm mang những giá trị khác biệt, hướng đến những cam kết bền vững về:

Đối tác

Cám ơn những đối tác đã tin tưởng chúng tôi